Ocena funkcjonalna

 

Przeprowadzenie kompleksowej oceny wzorców ruchowych w oparciu o standardy FMS, MCS oraz ukierunkowane testy motoryczne.

Konsultacja trenerska

 

 • Wywiad i analiza potrzeb oraz celów treningowych

 • Ocena wyników badań medycznych

 • Ocena funkcjonalna

 • Propozycja programu treningowego

MMA

Fizjoterapia 

 

Analiza stanu funkcjonalnego, określenie występujących zaburzeń oraz kompleksowa terapia obejmująca:

 • Techniki tkanek miękkich

 • Masaż leczniczy

 • Kinesiotaping

 • Trening medyczny

 • Gimnastykę kompensacyjno-korekcyjną

Trening indywidualny

 

 • Trening funkcjonalny

 • Trening siłowy

 • Trening medyczny

 • Trening sportów walki i samoobrony

Przygotowanie motoryczne 

 

 • Ocena funkcjonalna

 • Testy ukierunkowane na uprawiane dyscypliny sportu

 • Przygotowanie planu treningowego dla zawodnika/drużyny

 • Prowadzenie treningów indywidualnych i drużynowych

Masaż 

 

 • Klasyczny

 • Leczniczy

 • Sportowy

 • Relaksacyjny

 • Bańką chińską

"IT'S NOT WHETHER YOU
GET KNOCKED DOWN, IT'S WHETHER YOU GET UP"

Vince Lombardi